Thư viện

01 tháng 01, 2015

Trường đầu tư kinh phí xấp xỉ 20 tỷ VNĐ để xây dựng khu TV mới gồm 5 khu nhà 3 tầng với diện tích gồm 8000 m2 sàn, trong đó có 4600 m2 diện tích sử dụng.
Top