Khu nội trú

          Khu Nội trú là cơ sở thuộc quyền quản lý của trường có chức năng phục vụ và quản lý toàn diện sinh viên nội trú bao gồm nhà ở, nhà ăn, sân chơi, bãi tập, câu lạc bộ, và các phương tiện khác để phục vụ sinh viên nội trú ăn, ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. 

            Cơ sở vật chất:

-       Khu B2 tòa nhà hành chính.

-       Khu B10 nhà ăn (căn tin).

-       Khu B12 tòa nhà 4 tầng dành cho cán bộ, giảng viên nhà trường.

-       Khu B14 tòa nhà 4 tầng dành cho sinh viên.

-       Khu B16 tòa nhà 4 tầng dành cho cán bộ, sinh viên người nước ngoài.

-       Khu B18 tòa nhà 4 tầng dành cho sinh viên.

-       Khu B20 tòa nhà 4 tầng dành cho sinh viên.

-       Khu B22 tòa nhà 4 tầng dành cho sinh viên.

 

Các tin khác