Thông báo

Kế hoạch về việc Tổ chức chương trình "Một ngày làm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt"

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức chương trình "Một ngày làm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt"

 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Giới thiệu về trường Đại học Đà Lạt, các ngành đào tạo và hướng phát triển của Trường trong những năm tới;

- Quảng bá Trường một số ngành trọng điểm của Trường nhằm thu hút học sinh chất lượng cao thi vào Trường Đại học Đà Lạt;

- Giúp cho học sinh chuẩn bị các kiến thức cần thiết về thi tuyển sinh năm 2016 và tìm hiểu môi trường học tập tại Trường Đại học Đà Lạt khi trúng tuyển vào Trường, giúp cho học sinh có tâm lý tốt trước khi bắt đầu kỳ thi tuyển sinh năm 2016.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả và đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện;

- Thực hiện đúng mục đích của chương trình, đảm bảo tiến độ thời gian tổ chức.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thời gian: Thực hiện trong 01 ngày 16/4/2016.

2. Địa điểm: Tại trường Đại học Đà Lạt và Khu nội trú sinh viên.

3. Thành phần:

            - Các khoa: Vật Lý, Kỹ thuật hạt nhân, Sinh học và Nông lâm;

          - Các phòng liên quan: Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính, Phòng Khảo thí – Kiểm định, Phòng Quản trị;

            - Khu nội trú;

            - Thư viện;

            - Đoàn TNCS HCM và Hội sinh viên trường;

           - 120 học sinh và 06 giáo viên của 3 trường THPT tại Đà Lạt: Trường Chuyên Thăng Long, Trường Bùi Thị Xuân và Trường Trần Phú;

            - Các cơ quan bên ngoài: Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, báo Lâm Đồng và các cơ quan khác.

4. Nội dung thực hiện:

- Liên hệ với trường THPT và thống nhất ngày tổ chức;

- Phối hợp với Đài truyền hình Lâm Đồng để thực hiện 1 chương trình chuyên đề;

- Mời các cơ quan Báo chí đến tham dự và đưa tin;

- Tổ chức đưa đón học sinh 3 trường THPT đến Trường Đại học Đà Lạt;

- Tổ chức cho học sinh tham gia học tập và thực hành tại các khoa: Vật Lý, Kỹ thuật hạt nhân, Sinh học và Nông lâm;

- Tổ chức cho các em sinh hoạt và ăn trưa tại Khu nội trú của Trường;

- Tổ chức tham quan tại Trường và tham gia sinh hoạt, gặp gỡ các sinh viên của Trường Đại học Đà Lạt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý Đào tạo

- Làm thư mời và liên hệ với 3 trường Trung học phổ thông tại Đà Lạt: Trường chuyên Thăng Long, Trường Bùi Thị Xuân và Trường Trần Phú để lên kế hoạch tổ chức thực hiện;

- Làm đầu mối trong quá trình thực hiện chương trình, phối hợp với các phòng và khoa liên quan xây dựng kịch bản và thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

2. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Lập danh sách khách mời và gửi Giấy mời đại biểu tham dự;

- Lên kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Lâm Đồng thực hiện một chương trình chuyên đề, mời báo chí tham gia đưa tin;

- Thuê xe đưa các giáo viên và em học sinh từ 3 trường THPT đến Trường và ngược lại; đưa các em học sinh từ Trường đến Khu nội trú và ngược lại.

3. Phòng Tài chính

- Phối hợp các đơn vị liên quan lập dự trù và cấp kinh phí cho tất cả các hoạt động liên quan đến tổ chức chương trình và công tác thanh quyết toán kinh phí.

4. Phòng Quản trị

- Phối hợp với Hội sinh viên và Thư viện để chuẩn bị hội trường, hoa, âm thanh, ánh sáng, trang trí, back-drop, sắp xếp chỗ ngồi cho lãnh đạo, đại biểu và học sinh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết trong quá trình thực hiện tổ chức chương trình. 

5. Các khoa: Vật Lý, Kỹ thuật hạt nhân, Sinh học và Nông Lâm

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp đón học sinh và thực hiện chương trình theo kế hoạch của từng khoa đề ra;

- Lập kế hoạch chi tiết các hoạt động tại Khoa dành cho học sinh trong ngày 16 tháng 4 năm 2016 (thời gian từ 9h00 đến 11h30 và 14h00 đến 16h00) và gửi về phòng Quản lý Đào tạo trước 16h00 ngày 08 tháng 4 năm 2016;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi để kiểm tra học sinh khi tham gia tổng kết gửi cho Đoàn trường.

6. Đoàn Trường và Hội sinh viên

- Chuẩn bị các bandroll chào mừng các em học sinh về tham dự chương trình “Một ngày làm sinh viên Trường Đại học Đà Lạt” để treo ở các địa điểm cổng trường, khu nội trú;

- Phối hợp với Phòng Quản trị và Thư viện để chuẩn bị hội trường tại Thư viện bao gồm back-drop, hoa, nước uống cho đại biểu, âm thanh, ánh sáng, lễ tân, sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu và học sinh;

- Cử người phối hợp với giáo viên của các trường THPT để đưa đón, hướng dẫn học sinh đến Trường Đại học Đà Lạt, đến khu nội trú, từ khu nội trú về lại Trường Đại học Đà Lạt, từ Trường Đại học Đà Lạt về lại các trường THPT theo thời gian biểu kèm theo bản kế hoạch;

- Chuẩn bị kế hoạch sinh hoạt, thi có thưởng, tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng, giao lưu với học sinh tại Trường, phối hợp với Ban Giám đốc Khu nội trú tổ chức cho học sinh sinh hoạt, ăn trưa và nghỉ ngơi tại Khu nội trú.

7. Khu nội trú

- Phối hợp với Hội sinh viên tổ chức cho học sinh sinh hoạt, ăn trưa và nghỉ ngơi khi học sinh về Khu nội trú.

8. Thư viện

-  Phối hợp với các Phòng Quản trị và Hội sinh viên để chuẩn bị hội trường tại Thư viện, cử chuyên viên hướng dẫn học sinh tham quan tại thư viện từ 15h40 đến 16h00 ngày 16/4/2016.

 IV. THỜI GIAN BIỂU

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

1

7h00

Đón học sinh tại 3 trường THPT Chuyên Thăng Long, Bùi Thị Xuân và Trần Phú.

2

7h30

Tổ chức gặp mặt tại Hội trường Thư viện; ổn định tổ chức, xem biểu diễn văn nghệ do Đoàn Thanh niên Trường tổ chức.

3

8h00

Ban Giám Hiệu Trường Đại học Đà Lạt gặp gỡ, chào mừng học sinh 3 trường THPT, giới thiệu về Trường, các ngành nghề đào tạo tại trường Đại học Đà Lạt, ...

4

9h30 -> 11h00

Các nhóm học sinh về các khoa: Vật Lý, Kỹ thuật hạt nhân, Sinh học và Nông lâm để thực hiện học tập và thực hành.

5

11h00 -> 13h30

Học sinh về Khu nội trú sinh hoạt, ăn trưa, nghỉ ngơi hoặc giao lưu.

6

13h30 -> 15h30

Học sinh tiếp tục về các khoa tiếp tục học tập, thực hành và giao lưu theo chương trình; Riêng khoa Kỹ thuật hạt nhân tổ chức cho học sinh tham gia thực hành tại Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

7

15h40 -> 17h30

Học sinh về lại Hội trường Thư viện tham quan thư viện, tham gia thi có thưởng các nội dung đã thực tập tại các khoa, giao lưu với các sinh viên của trường Đại học Đà Lạt, tổng kết, phát thưởng, tặng quà cho giáo viên và học sinh.

8

17h30

Kết thúc, xe Trường đưa học sinh về lại 3 trường THPT.

            Trong quá trình tổ chức thực hiện, một số thay đổi (nếu có) sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với nội dung trên.

            Đề nghị các Khoa và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện nội dung kế hoạch này

Tập tin đính kèm : 

2016.04.01_213-KH-DHDL_Ke_Hoach_VV_To_Chuc_Mot_Ngay_Lam_Viec_SV_Truong_DHDL.pdf

 

Các tin khác